Inleiding

Het wordt nu tijd om het overzicht van de vier golven-pieken onder Menu - "Terugkijken" heb gegeven hier nog eens te herhalen. Voor de verschillende golven worden verschillende namen gebruikt. En dat kan makkelijk tot verwarring leiden. Zoals daar ook gezegd, behandel ik onder Terugkijken alleen die maanden van elke golf waarin die op zijn hoogtepunt is. Die maanden worden in onderstaand overzicht genoemd.

De eerste golf, maart en april 2020                                                                                                                                                                        Het virus dat toen heerste kreeg de namen "Chinese -", "Wuhan -" of "Alpha variant" (laatste RIVM). Door de overheid werd de zogenaamde “Intelligente lockdown” ingevoerd. Deze werd later verlengd.

De tweede golf, oktober, november en december 2020  In deze tweede golf had De Engelse -", "Britse -" of "Delta virus" (laatste RIVM) de  "Alpha variant" vrijwel geheel verdrongen. Door de overheid werd begonnen met de “gedeeltelijke lockdown”, die later “verzwaard” werd.

De derde golf, maart en april 2021                                                                                                                                                                          Het RIVM onderscheidt deze golf niet als aparte golf. In de media en persconferenties echter wordt deze opnieuw oplaaiende piek van de Deltagolf, “derde golf" genoemd.                                                                                                                                                        April werd de maand van “volhouden” (Bron: Rijksoverheid).                                                                                                                           Voor deze golf is kenmerkend, dat besmettingen en ziekenhuisopnames, lang op een stabiel hoog niveau bleven.  Dit kwam doordat de besmettingen nu geheel was overgenomen door het "Britse" (Delta) virus. Dit virus was veel besmettelijker  dan het "Chinese" (Alpha) virus. April werd  bij uitstek de maand van “volhouden” (Bron: Rijksoverheid).                                                                                                                                                                                                                                                                                                     De vierde golf, november en december 2021                                                                                                                                                      De "Zuid-Afrikaanse -"  of "Omikron variant" (laatste RIVM).                                                                                                                              Dit werden de maanden van "het zat zijn" (Rijksoverheid).

 

Dan ga ik nu over op de maand maart van de derde golf.