Introductie van het boek

Het boek Goed Oud Worden is een bewerking door 'ouderen', van een proefschrift geschreven door een 'jongere'. 

Hanne Laceulle

                           Tessa Los    tessa.los@planet.nl

Wat preciezer gezegd: Dit proefschrift van Hanne Laceulle is door mij, met ondersteuning van mede-ouderen, bewerkt voor een breder publiek.                                                                                                                                                                                                Overigens is deze bewerking door Hanna Laceulle en haar promotor “razend enthousiast” ontvangen:                                                      "....  Vooral de cursiefjes en jouw aanvullingen vanuit je eigen achtergrond zijn zeer waardevol en interessant ...., omdat ze een        dialoog met de levenspraktijk van oudere mensen betekenen" (mail 14-2-'20)

In de eerstvolgende drie pagina's geef ik drie gedeelten weer uit deze bewerking, die tezamen een eerste idee geven van de inhoud van "Goed oud worden".                                                                                                                                                                                          Het eerste stukje komt uit de "Verantwoording" waarmee het boek begint. Deze verantwoording maakt ook duidelijk hoe ik aan dit project ben gekomen en hoe ik dat verder heb aangepakt.                                                                                                                                Met het tweede stukje: "Inhoudsopgave van de concluderende samenvatting; "de krenten uit de pap" is een idee te krijgen van de  inhoud van het boek. Het boek behandelt de vraag wat moet worden verstaan onder "mentaal goed leven" in deze moderne Westerse wereld. Ook is een indruk te krijgen van de sociaal psychologisch diepgaande en maatschappelijk brede aanpak waarmee deze vraag behandeld wordt.                                                                                                                                                                  Het derde gedeelte is een weergave van de achterflap van het in kleine oplage gedrukte boek "Goed Oud Worden".                            De exemplaren uit deze kleine oplage waren bestemd voor de ouderen die aan het boek hebben meegewerkt ("meelezers").  Ondanks de bovengenoemde enthousiaste ontvangst door Hanne en haar promotor van deze bewerking van het proefschrift ontbrak bij Hanne vooralsnog de tijd om er met haar medewerking een grotere oplage van te maken. Dat was voor mij de reden om deze website te beginnen. 

Ik sta open voor verzoeken een PDF te ontvangen van het boek "Goed Oud Worden". Na lezing vind ik het fijn om commentaar te krijgen: Tessa.los@planet.nl                                                                                                                                                                                                                 

(Maart 2020)