Bij de foto: "Daar gaan we weer" (Foto Nieuwsblad Vereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden

 

Gedurende de maanden oktober, november en december 2020 vond de tweede Coronagolf plaats. Het waren de maanden dat de aantallen besmettingen van de variant "Delta" aanhoudend piekten. De Delta variant heeft de Alpha variant vrijwel geheel verdrongen. In de media werden ook de naamgevingen "Engelse" of "Britse"  variant gebruikt.                                                                Door de overheid werd  aanvankelijk een gedeeltelijke lockdown ingevoerd. Later werd die  verzwaard en verlengd.

Inhoud:

Inleiding

Oktober

November

December

Inleiding

Voor het gedeelte van de website "Terugkijken" , dat ik nu onderhanden heb volg ik Corona in een veel grovere tijdlijn, dan ik hiervoor heb gedaan. Ik concentreer me voor dit gedeelte alleen op de periodes rond de vier pieken van de Coronagolven                  Immers, zoals eerder gezegd,  juist tijdens de epidemische pieken en de zware of gedeeltelijke lockdowns die daarmee gepaard gingen, kwamen de zwakheden en de krachten van samenleven heel bijzonder in de schijnwerpers te staan; de kracht en zwakheden van burgers als mensen, als consumenten, de kracht en zwakheden van organisaties, van overheden en politici, van ondernemers, van verzorgenden, van gezinnen, van ouderen en jongeren. 

'Kracht en zwakheden' ten opzichte van wat? Van goed leven: duurzaam leven, "moreel handelen". Onder "moreel handelen" wordt verstaan: niet alleen in eigen belang handelen, maar steeds ook met het oog op het leven van anderen, op grotere verbanden van samenleven en de wijdere wereld. 

Naast het wel en wee van mensen 'op straatniveau' ligt in het gedeelte van de website "En toen kwam Corona" (Menu) veel nadruk op de analoge opvatting van "moreel" op het niveau van grote organisaties, landelijke besturen en hun internationale betrekkingen: het streven naar een duurzame samenleving. Wat betreft "internationale betrekkingen" heb ik bij mediateksten ook aandacht geschonken aan Europa. Daarnaast ook aan China, omdat China een belangrijke handelspartner is en tegelijkertijd een geheel andere opvatting van "moraal" heeft.

Dan nu verder over de Tweede Coronagolf in de maanden oktober, november en december 2020. Ik begin met "oktober"(Menu)