Bij de foto: Tonen van de QR Code. Robin ANP

De Vierde Coronagolf

 

Bij deze overgang van de derde naar de vierde coronagolf herhaal ik weer even wat uit ook al eerder over dit onderzoek is gezegd. Ook herhaal ik  het overzicht van namen en perioden van de verschillende golven.                                                                                        Zoals eerder is uitgelegd (Menu, Terugkijken Inleiding), ben ik tijdens dit Corona onderzoek, na de eerste golf, mij uitsluitend gaan concentreren op de maanden waarin 'de pieken' van de verschillende golven zich manifesteerden. Wel heb ik voor alle golven  alle krantenartikelen volledig in mijn archief.                                                                                                                                                                  De eerste golf is wél vanaf het allereerste begin tot het einde helemaal gevolgd; ook vrijwel geheel tijdens die golf zelf. Voor de eenheid van onderzoek heb ik, toen ik verder ging met alleen 'de pieken',  voor de eenheid van onderzoek, daarin ook weer, kort, de eerste golf meegenomen.                                                                                                                                                                                        De Corona crisisperiode en de periode dat ik dit onderzoek doe zijn steeds verder uit elkaar gaan liggen. Nu ik aan de piek van de vierde en laatste golf begin die viel in november en december 2021 is het bij mij begin maart 2024. Maar als ik de nauwkeurig bijgehouden krantenverzameling aan het weergeven ben, wordt alles weer 'als de dag van gisteren'. 

De eerste golf, maart en april 2020                                                                                                                                                                        Het virus dat toen heerste kreeg de namen "Chinese -", "Wuhan -" of "Alpha variant" (laatste RIVM). Door de overheid werd de zogenaamde “Intelligente lockdown” ingevoerd. Deze werd later verlengd.

De tweede golf, oktober, november en december 2020  In deze tweede golf had De Engelse -", "Britse -" of "Delta virus" (laatste RIVM) de  "Alpha variant" vrijwel geheel verdrongen. Door de overheid werd begonnen met de “gedeeltelijke lockdown”, die later “verzwaard” werd.

De derde golf, maart en april 2021                                                                                                                                                                          Het RIVM onderscheidt deze golf niet als aparte golf. In de media en persconferenties echter wordt deze opnieuw oplaaiende piek van de Deltagolf, “derde golf" genoemd.                                                                                                                                                            Voor deze golf is kenmerkend, dat besmettingen en ziekenhuisopnames, lang op een stabiel hoog niveau bleven.  Dit kwam doordat de besmettingen nu geheel waren overgenomen door het "Britse" (Delta) virus. Dit virus was veel besmettelijker dan het "Chinese" (Alpha) virus. April werd  bij uitstek de maand van “volhouden” (Bron: Rijksoverheid).                                                                                                                                                                                                                                                                                                          De vierde golf, november en december 2021                                                                                                                                                      De "Zuid-Afrikaanse", waarvan de naamgeving door het RIVM werd: "Omikron variant".                                                                            Dit werden de maanden van "het zat zijn" (Rijksoverheid). Uit een van de krantenartikelen: "De rek is eruit".

 

Dan ga ik nu over op de maand november van de vierde golf.  Daarbij herinner ik er aan, dat ik cijfers van besmettingen en ziekenhuisopnames, sinds de derde golf niet meer in een apart hoofdstuk noem.  Er worden voldoende cijfers gegeven in de context van persconferenties en weergegeven media.